ATASKAITA OPTIMISTINĖ. O KAS TOLIAU?

vasario 23, 2017 Naujienos Komentarų nėra

2017 m. vasario 22-ąją įvyko Lietuvos ir Čekijos draugijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Savotiška jo preliudija tapo susitikimas su ilgamečiu draugijos nariu, poetu ir vertėju Almiu Grybausku, šiuo metu dirbančiu Čekijos Brno Masaryko universitete. Pokalbyje, kurį moderavo draugijos narys Petras Algis Mikša, paliesta daug temų. Čekų ir lietuvių literatūrų ryšiai, vertimai, iškiliausi pastarųjų metų kūriniai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį leidybos ir vertimų politikoje, baltistikos studijos Brno ir Prahos universitetuose – tai tik dalis klausimų, kurie rūpėjo draugijos nariams.

A. Grybauskas sakė, kad reikėtų susitelkti į dar nepažįstamą čekų klasiką, kuri yra vertingiausia šalies literatūros dalis, nors ja sunku sudominti Lietuvos leidyklas. Tokio sistemingo požiūrio į lietuvių literatūros vertimus nėra ir Čekijoje, ypač netekus žymiosios vertėjos Alenos Vlčkovos. Tačiau teikia vilčių keli nauji vardai, tarp jų ir iš Brno universiteto, kuris šiuo metu savo dėmesiu baltistikai, įskaitant Estiją ir Suomiją, lenkia Prahos Karolio universitetą. Draugijos pirmininkas prof. Albertas Gurskas pasveikino A. Grybauską, kovo 1 d. švęsiantį savo 70-metį, ir palinkėjo jam kuo geriausios kūrybinės sėkmės.

Draugijos 2016 m. veiklos ataskaitoje, kurią padarė pirmininkas prof. A. Gurskas, apžvelgti svarbiausi nuveikti darbai – tarptautinė konferencija Vaclavo Havelo gimimo 80-mečiui ir jo vizito į Lietuvą 20-mečiui pažymėti, lietuvių žurnalisto ir vertėjo Prano Dovalgos (1911-1941), dirbusio Čekoslovakijoje ir kovojusio bei žuvusio dėl čekų ir slovakų nepriklausomybės, atminimo renginiai, koncertas nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje Čekijos valstybinės šventės garbei. Ataskaitai pritarta. Revizorius Juozas Jarmala pristatė draugijos finansinės veiklos ataskaitą, kuriai taip pat pritarta.

Išrinkta nauja draugijos taryba. Draugijos pirmininku išrinktas prof. Algirdas Vaclovas Valiulis. Draugijos nariai nuoširdžiai padėkojo prof. A. Gurskui už didelį darbą, vadovaujant draugijai keturias kadencijas.

Danguolės Revutienės ir Romano Miliausko nuotraukose – susirinkimo akimirkos.

P1030605 P1030609 ag, agr, jb P1030615 P1030616P1030617 gr2

Rašyti komentarą