ATIDARYTA PARODA APIE OLGĄ HAVLOVĄ

balandžio 9, 2018 Naujienos Komentarų nėra

2018 m. balandžio 6 d. Vilniaus universiteto bibliotekos galerijoje (Universiteto g. 3) atidaryta paroda “Olga Havlová (1933-1996)” Čekijos Respublikos pirmosios ponios Olgos Havlovos gimimo 85-čiui  ir jos įkurto Gerosios valios fondo veiklai paminėti. Parodos iniciatorė – Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė dr. Agnė Širinskienė. Parodą globoja Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Parodoje eksponuojamos Olgos Havlovos, jai būnant fondo vadove, nuotraukos su fondo paremtais, dažnai į visuomenės paribius nuklydusiais žmonėmis, susitikimai su įžymiomis pasaulio asmenybėmis, asmeninio gyvenimo akimirkos.

Olga Havlova, mergautine pavarde Šplichalova, gimė Prahoje ir patyrė gana nelengvą jaunystę. Baigusi mokyklą, dirbo sandėlininke, pardavėja. Su Vaclovu Havelu susipažino 1953 m., o 1964-aisiais, Vaclovo Havelo laisvės suėmimo metu, tęsė jo veiklą vienoje „samizdato“ leidykloje. Po 1989 m. Aksominės revoliucijos rūpinosi pagalba žmonėms su sveikatos negalia ar turintiems socialinės globos poreikių. Pirmąjį labdaros fondą tuometinėje Čekoslovakijoje, Gerosios valios komitetą, ji įkūrė 1990 m. Čekų visuomenės atmintyje ji išliko ne tik kaip savo vyro rėmėja, bet ir kaip asmenybė, aktyviai dalyvavusi visuomeninėje veikloje. Šiandien, praėjus daugiau kaip dviem dešimtmečiams nuo jos mirties, įkūrėjos vizijas įgyvendina  minėtasis komitetas (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové) kasmet padėdamas daugybei pagalbos reikalingų žmonių. Už savo labdaros veiklą Olga Havlova apdovanota daugybe nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų. Jos veiklą galima pavadinti „vandens lašais meilės medžiui“.

Parodos atidarymą pradėjo ČR ambasadorius Lietuvoje Bohumilas Mazanekas (Bohumil Mazánek), glaustai apibūdindamas Olgos Havlovos asmenybę ir jos veiklą. Gerosios valios komiteto fondo valdytoja Monika Granja papasakojo, kad parodos idėja kilo minint Olgos Havlovos mirtes dešimtąsias metines. Paroda buvo sumanyta kaip vienkartinis renginys, tačiau ji sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą ir tapo paroda, keliaujančia po įvairias pasaulio šalis. Pati Monika Granja yra lietuvaitė, baigusi Vilniaus universitetą ir jau per dvidešimt metų įleidusi gilias šaknis į Čekijos kultūrą ir visuomeninę veiklą. Parodos atidarymo metu Monika Granja Lietuvos ir Čekijos draugijai padovanojo dvi Olgos Havlovos gyvenimui ir veiklai skirtas knygas.

VU bibliotekos direktorė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai doc. dr. Marija Prokopčik pasidžiaugė garbe priimti tokią parodą, prisiminė, kad mokėsi tuo pačiu metu kaip ir Monika.  Viena iš parodos iniciatorių buvo Lietuvos ir Čekijos draugijos narė doc. dr. Janina Balsienė. Ji kalbėjo LRS Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės dr. Agnės Širinskienės vardu kaip jos padėjėja. Trumpoje emocingoje kalboje ji daugiausia dėmesio skyrė Olgos Havlovos asmenybei, jos dvasinės atjautos, nelaimės ar negalios paliestam žmogui gyliui ir mastui. Jos nuomone, Olgos Havlovos veikla daugeliu aspektų susišaukia su Almos Adamkienės visuomenine ir labdaros veikla.

Parodos atidaryme draugijos nariai, ypač tie, kurie dalyvavo susitikime su 1996 m. viešėjusiu Vilniuje Vaclovu Havelu, turėjo dar vieną progą padiskutuoti apie dvasingumą, kurio neužgožia užimamos pareigos ar visuomeninė padėtis.

A.V.V

foto havlovaIMG_20180406_141650
Eksponuojamoje nuotraukoje iš šeimos albumo – Olga Havlova ir Vaclavas Havelas
ambvertMG_20180406_140127
Kalba Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Bohumilas Mazanekas, kairėje – vertėja Laura Vancevičienė
balsIMG_20180406__135823
Parodą atidaro (iš kairės į dešinę): VU bibliotekos direktorė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai doc. dr. Marija Prokopčik, Lietuvos ir Čekijos draugijos narė doc. dr. Janina Balsienė ir   Olgos Havlovos fondo valdytoja Monika Granja

Rašyti komentarą