ĮVYKO PIRMASIS PRANO DOVALGOS PREMIJOS VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS

kovo 27, 2018 Naujienos Komentarų nėra

2018 m. kovo 26 d. Jonavoje įvyko pirmasis Prano Dovalgos premijos vertinimo komisijos posėdis. Įamžindama kraštiečio žurnalisto, visuomenės veikėjo, vertėjo atminimą, praėjusių metų pabaigoje šią premiją įsteigė Jonavos rajono savivaldybės taryba. Premija kasmet bus skiriama už lietuvių ar čekų kalba publikuotus ar pateiktus publikuoti literatūrinius kūrinius istorinės atminties, lietuvių ir čekų tautų kultūrinio, politinio ar ekonominio bendradarbiavimo temomis.

Į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą komisiją įeina  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė,  savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji bibliografė Rimantė Tarasevičienė, Lietuvos ir Čekijos draugijos nariai  Vilniaus universiteto docentė, dr. Dalia Bukelevičiūtė ir dr. Romanas Miliauskas,  Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ redakcinės kolegijos narys Vytautas Venckūnas. Komisijos sekretore paskirta Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Paulavičienė. Pirmajame posėdyje vertinimo komisijos pirmininke vienbalsiai išrinkta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė. Posėdyje aptarti premijos skyrimo nuostatų ir komisijos darbo klausimai.

Kasmet iki lapkričio 1 d. kandidatus premijai turi teisę siūlyti meno kūrėjų asociacijos, visuomeninės organizacijos, leidyklos ir patys save darbų autoriai, pateikdami 3 egzemplioriais jau publikuotus ar pateiktus publikuoti kūrinius. Kūriniai  siunčiami arba tiesiogiai pateikiami Jonavos rajono savivaldybės administracijai adresu Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava. Premijos laureatas skelbiamas tų pačių metų gruodžio mėnesį. Jam įteikiama 1000 eurų premija ir diplomas. Detalesnė informacija apie konkurso sąlygas  – savivaldybės tinklalapyje.

Pranas Dovalga (1911 10 02 – 1941 11 17) – vienas žymiausių XX amžiaus I pusės lietuvių vertėjų bohemistų, žurnalistas, publicistas,  pasipriešinimo kovoje paguldęs galvą dėl Lietuvos ir Čekoslovakijos laisvės bei nepriklausomybės. P. Dovalgos kūryba ir archyvinė medžiaga apie šią taurią asmenybę paskelbta Lietuvos ir Čekijos draugijos nario Petro Algio Mikšos leidžiamame žurnale ,,Lietuva ir Čekija“ Nr. 22-24 (2013) ir Nr. 25-27 (2014/2015).

crP1030848
Prano Dovalgos premijos vertinimo komisijos nariai

Rašyti komentarą