2017-ieji BAIGIASI! LAIMINGŲ VISIEMS NAUJŲJŲ!

gruodžio 30, 2017 Naujienos Komentarų nėra

2017 m. gruodžio 28-osios pavakary Lietuvos ir Čekijos draugijos nariai susirinko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų katedros salėje pabendrauti, prisiminti praėjusių metų įvykius, pakalbėti apie ateinančių Lietuvos valstybės ir draugijos atkūrimo jubiliejinių metų darbus. Iškilmingą šventinę nuotaiką vakarui suteikė vargonų muzika. Doc. Gedimino Kviklio studentė, Akademijos magistrantė Milda Atminaitė pagrojo Johano Sebastiano Bacho Preliudą h-moll. Maestro Gediminas Kviklys atliko nuostabiai tinkantį šiai progai J.S. Bacho Choralinį preliudą ,,Das alte Jahr vergangen ist“ (,,Senieji metai praėjo“), o pabaigoje – Juozo Naujalio Preliudą G-dur. Klausytis šių kūrinių išlydint senuosius metus išties buvo maloni šventinė dovana ir tikra palaima.
Vakaronės metu Petras Algis Mikša informavo apie draugijos inicijuotą ir Jonavos rajono savivaldybės steigiamą žurnalisto Prano Dovalgos premiją. Šia tema neseniai kalbėtasi Jonavoje, ir rajono Taryba vienbalsiai pritarė sprendimui taip pagerbti savo kraštiečio nuopelnus. Jis taip pat informavo apie draugijos archyvinės medžiagos (žurnalų, posėdžių protokolų, kitų publikacijų) saugojimo Lietuvos Literatūros ir meno archyve tikslus, susitarimus ir galimybes. Didžiąją dalį archyve saugomų dokumentų sudaro XX a. meno ir kultūros įstaigų fondai bei asmenų (literatų, kultūros darbuotojų ir kt.) archyvai. Archyvas nuolat pasipildo jau XXI a. sukurtais dabar veikiančių įstaigų ir kuriančių asmenų dokumentais. Jo nuomone, draugijos veiklos dokumentai, laikomi valstybiniame archyve, būtų išsaugoti ateities tyrėjams.
Gėlėmis ir padėkos raštais buvo pasveikinti 2017 metais savo jubiliejus šventę draugijos nariai Petras Algis Mikša, Romanas Miliauskas, Danguolė Revutienė ir Vytautas Kudzys. Stebint ekrane užfiksuotas praėjusių metų draugijos išvykų, renginių akimirkas buvo smagu prisiminti matytus įvykius ar išgyventas akimirkas. Vakaronės dalyviai nusifotografavo su LR Seimo padovanota draugijai Lietuvos Nepriklausomybės akto kopija. Draugijos pirmininkas prof. Algirdas Vaclovas Valiulis padėkojo visiems draugijos nariams už buvimą kartu, už nuoširdų domėjimąsi Lietuvos ir Čekijos ryšiais, už dalyvavimą pagal išgales draugijos veikloje. Laukia kiti metai, kiti darbai!

P1030820
Vargonuoja Akademijos magistrantė Milda Atminaitė, greta stovi doc. Gediminas Kviklys

P1030823
Jaunajai atlikėjai M. Atminaitei (dešinėje) gėlių įteikia draugijos narė Gražina Rėgalienė

P1030828
Petras Algis Mikša informuoja apie Prano Dovalgos premiją ir archyvų reikalus

P1030825
Nuostabi nuotaika – doc. Gediminas Kviklys groja J.S. Bacho Choralinį preliudą ,,Das alte Jahr vergangen ist“

P1030833
Sveikinimai jubiliatams – Romanui Miliauskui…

P1030831
…ir Petrui Algiui Mikšai

P1030834
Padėka už metų darbą – gėlės iš Sigitos Švedienės rankų draugijos pirmininkui Algirdui Vaclovui Valiuliui

P1030829
Bendra nuotrauka prisiminimui su Seimo narių dovana

Rašyti komentarą