PIRMIEJI PRANO DOVALGOS PREMIJOS LAUREATAI – PETRAS ALGIS MIKŠA IR GRAŽINA ČEKAVIČIENĖ

gruodžio 22, 2018 Naujienos Komentarų nėra

2018 m. gruodžio 20 d. Jonavos rajono Tarybos posėdžio metu Prano Dovalgos premija įteikta Lietuvos ir Čekijos draugijos nariui publicistui Petrui Algiui Mikšai už kūrinį „Kaunietis žurnalistas ir vertėjas Pranas Dovalga: prikeltas iš istorijos užmaršties“ ir jonavietei  Gražinai Čekavičienei už monografiją „Čekų muziko kelias Lietuvoje“ apie Rudolfą Lymaną.

Pernai Jonavos rajono savivaldybės taryba, pagerbdama kraštiečio, Čekoslovakijoje dirbusio žurnalisto ir vertėjo Prano Dovalgos atminimą, įsteigė jo vardo premiją. Šiemet ji skirta už lietuvių ar čekų kalba per 2017-2018 metus publikuotą kūrinį istorinės atminties, lietuvių ir čekų tautų kultūrinio, politinio ar ekonominio bendradarbiavimo temomis.

Premijos skyrimo organizatorė – Jonavos rajono savivaldybės administracija, vertinimo komisijai vadovauja administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė.

Sveikiname mūsų kolegą Petrą Algį Mikšą su garbingu jo kūrybinio darbo įvertinimu. Pelnęs apdovanojimą rašinys – tai tik nedidelė dalis Algio tyrinėjimų ir publikacijų, skirtų Lietuvos ir Čekoslovakijos patrioto, žurnalisto tarptautininko ir vieno pirmųjų čekų literatūros  vertėjų į lietuvių kalbą Prano Dovalgos atminimui. Linkime Algiui tolimesnės sėkmės plėtojant Lietuvos ir Čekijos temą.  Labai vertiname jonavietės autorės Gražinos Čekavičienės  įnašą, pristatant lietuvių skaitytojui čekų muziko ir pedagogo Rudolfo Lymano, gyvenusio ir kūrusio Rokiškyje, biografiją ir nuopelnus mūsų kultūrų ryšiams. Rudolfo Lymano palikimas  – ir ilgametis mūsų draugijos rūpestis. Linkime laureatams naujų sumanymų, o konkursui – ilgų gyvavimo metų ir vis brandesnių kūrinių.

 

Dov premijos iteik

K. Putelio nuotraukoje: Prano Dovalgos premijos įteikimo akimirka. Iš kairės į dešinę – Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Erlandas Andrejevas, savivaldybės meras Eugenijus Sabutis, premijos laureatas Petras Algis Mikša ir vertinimo komisijos pirmininkė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė

www.jonava.lt

Rašyti komentarą