VYTENIS GRABAUSKAS: ČEKIŠKI MOTYVAI LIKIME IR POEZIJOJE

lapkričio 30, 2019 Naujienos Komentarų nėra

2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos ir Čekijos draugija Vilniaus m. centrinėje bibliotekoje surengė vakarą pažinčiai su dviem išskirtinėmis asmenybėmis. Susitikimą inicijavo ilgametis draugijos narys Petras Algis Mikša. Jis pristatė naujausią savo žurnalo „Lietuva ir Čekija“ numerį (28/29) su publikacijomis apie vertėją iš čekų kalbos, žurnalistą Praną Dovalgą (1911-1941) ir poetą Vytenį Grabauską (1934-2016).
Literatūrologas Virginijus Gasiliūnas plačiau papasakojo apie nelengvą ir sudėtingą Vytenio Antano Grabausko likimą. Šešiolikametis jaunuolis nuteisiamas 10 metų kalėjimo už antitarybinę veiklą, iškalėjęs ketverius metus, paleidžiamas ir grįžta į Lietuvą, bet pašaukiamas į karo tarnybą, po jos dirba įvairius darbus, baigia Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Užkirtus kelią į aspirantūrą, įsidarbina Pedagogikos mokslinio tyrimo institute ir beveik tris dešimtmečius skiria redakciniam leidybiniam darbui, taip pat pluša kalbos kultūros baruose. Ir visą laiką greta plazda poetinė kūryba, atvira, nuoširdi, nekaustoma vidinės cenzūros. Joje rasime posmų skaudžiam Lietuvos likimui, Vengrijos 1956 metų sukilimui, Čekoslovakijos 1968 metų įvykiams. „Čekų daina“, „Requiem Prahos pavasariui“ nepalieka abejingų mūsų tautų dvasinei giminystei, užuojautai ir vilčiai.
Prisiminimais apie bičiulį poetą pasidalijo, taip pat jo eilių paskaitė, o kai kurias ir padainavo prof. Antanas Kiveris. Įdomių detalių papasakojo poeto sūnus Viktoras Grabauskas. Jis pažymėjo, kad tėvas visada buvo jautrumo, optimizmo ir ištikimybės Lietuvai pavyzdys.
Draugijos pirmininkas prof. Algirdas Vaclovas Valiulis pasveikino televizijos režisierių Justiną Lingį su malonia žinia, kad jam paskirta ir gruodžio mėn. bus įteikta Prano Dovalgos premija už filmų ciklą „Nežinoma Čekijos Lietuva“. Režisierius papasakojo, kaip gimė šis ciklas, pasidalijo artimiausiais kūrybiniais planais.

Gasil_20191130_122409
Apie Vytenio Grabausko poeziją kalba literatūrologas Virginijus Gasiliūnas

vikt_20191130_214751
Prisiminimais dalijasi poeto sūnus Viktoras Grabauskas

kiver 2019-11-30_
Vytenio Grabausko eiles skaito prof. Antanas Kiveris

zur virsel_20191130_134019
zurn_20191130_133849
Naujas žurnalo „Lietuva ir Čekija“ numeris

pirm r_20191129_181123_1
Televizijos režisierius Justinas Lingys (kairėje) bei Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkas prof. Algirdas Vaclovas Valiulis

sale_20191129_171813
Salės vaizdas

Rašyti komentarą