Prof. ALBERTUI GURSKUI – 80

sausio 19, 2015 Naujienos Komentarų nėra

Gerbiamasis Jubiliate,

Nuoširdžiausiai sveikiname Jus 80 metų sukakties proga. Šis jubiliejus – tai gyvenimo branda ir išmintis, patyrimas ir jaunatviška energija, kurių kupina Jūsų plačiašakė akademinė, kūrybinė ir visuomeninė veikla.

Džiaugiamės, kad Jūs aktyviai dalyvaujate Lietuvos ir Čekijos draugijos veikloje nuo pat jos susikūrimo dienų. Draugijos renginiuose, spaudos leidiniuose, simbolikoje lengva justi įdėtą Jūsų sielos dalelę, žinias, nepralenkiamą subtilumą, skonį ir eleganciją. Ačiū Jums už tai!

Linkime Jums gražių ir laimingų gyvenimo metų, puikios sveikatos, neblėstančio kūrybos džiaugsmo.

Lietuvos ir Čekijos draugija

Albertas Gurskas gimė 1935 m. sausio 20 d. Ukmergės rajone Gintarų kaime. Vilniaus dailės akademijos docentas (nuo 1987), profesorius (nuo 1993). Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1970 m., Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1985), Lietuvos heraldikos komisijos narys nuo 1987 m., Lietuvos banko pinigų projektavimo ir gamybos komisijos ekspertas nuo 1989 m. Kuria plakatus, logotipus, ekslibrisus, šriftus, progines monetas, apipavidalino daugiau kaip 40 knygų. Dalyvavo kuriant litą ir eurą. Lietuvos ir Čekijos draugijos narys nuo pat jos susikūrimo, ilgametis tarybos, žurnalo „Čekija-Lietuva“ redkolegijos narys ir straipsnių autorius, draugijos pirmininkas nuo 2013 m.

Gursko foto  m