SVEIKINAME MŪSŲ BIČIULĮ prof. RADEGASTĄ PAROLEKĄ!

gruodžio 1, 2015 Naujienos Komentarų nėra

parol trise

Lietuvos ir Čekijos draugijos nariai ir prof. Arnoldas Piročkinas sveikina įžymų lietuvių ir latvių literatūrų tyrinėtoją, vertėją ir bičiulį prof. Radegastą Paroleką (Radegast Parolek), švenčiantį garbingą 95 metų jubiliejų, ir linki jam tvirtos sveikatos bei gyvenimo džiaugsmo.
R. Parolekas gimė 1920 m. gruodžio 1 d. Prahoje. Jo tėvas Františekas Parolekas (1872-1925), tapytojas ir grafikas, kilęs iš Moravijos, prieš I pasaulinį karą išvyko dirbti į Ukrainą, kur pateko į Rusijos kariuomenę, o vėliau į čekoslovakų legioną ir ten vadovavo fotografijos laboratorijai. Grįždamas iš Sibiro, jis parsivežė žmoną Dagmarą (1899-1926), latvę, Rygos aludario dukterį.
Tikriausiai mamos kilmė paskatino R. Paroleką, Leningrado universiteto studentą, atvykusį studijuoti rusų literatūros, susidomėti latvių ir lietuvių kalbomis. Ši trauka ir meilė baltų kultūrai lydi jį visą gyvenimą. Būdamas ilgametis Prahos Karolio universiteto Filosofijos fakulteto dėstytojas, docentas ir profesorius, katedros vedėjas, jis rūpinosi, kad čia būtų dėstomos lietuvių ir latvių kalbos, tyrinėjo ir populiarino Baltijos tautų literatūrą, vertė latvių ir lietuvių poeziją bei tautosaką į čekų kalbą.
Apžvelgdamas vieną iš R. Paroleko knygų tyrinėjama tema  „Pabaltijo literatūrų aukso fondas“ (Praha, 2006) , prof. A. Piročkinas iš jos cituoja mūsų bičiulio eilėraščio „Mylimajai Lietuvai“ paskutines dvi eilutes:

Sestro mé země, srdci mému blízká,
jsi milenkou, po které se mi stýská.

Tu Čekijos sesute mylimoji,
apie tave širdis mana svajoja.
                                 (Vertė A. Piročkinas)

Už nuopelnus baltistikai R. Parolekas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1996), Latvijos Trijų žvaigždžių ordinu (1997), jam suteiktas Latvijos universiteto garbės daktaro vardas, jis yra Latvijos mokslų akademijos užsienio narys.

Žymiausi R. Paroleko vertimai iš lietuvių ir latvių kalbų į čekų kalbą

Jak kohoutek panský zámek zbořil. Litevská pohádka. Vilnius : Vaga, 1980.
Mieželaitis, E. Jak se stal Kostas hudebníkem. Přel. R. P. a Vojtěch Jestřáb. Vilnius : Vaga, 1980.
Kubilinskas, K. Vítečku, Vítku… Přel. R. P. a Vojtěch Jestřáb. Vilnius : Vaga, 1981.
Rainis, J. Daleké ozvěny. Výbor z poezie. Praha : Mladá fronta, 1982.
Slunce v jantaru. Deset litevských básníků. Přel. kol. Praha : Čs. spisovatel, 1982.
Peču, peču mazance. Lotyšské dětské popěvky, říkanky a pohádky. Rīga : Liesma, 1982.
Skalbe, K. Jak jsem plul ke Královně Severu. Praha : Svoboda, 1983.
Mieželaitis, E. Ikarův stín. Výbor z díla. Přel. R. P. a Jaroslav Kabíček.
Mašiotas, P. Kocourek šediváček. Vilnius : Vyturys 1986.
Parolek, R. Souboj nad propastí (Pumpurs, A. Lāčplēsis). Praha : Albatros, 1987.
Vācietis, J. S vojáky revoluce. Praha : Naše vojsko, 1987.
Nádherné stromy lásky. Z milostné poezie baltických básnířek. Přel. kol. Praha : Lidové nakladatelství, 1988.
Tři dobré věci. Lotyšské pohádky. Rīga : Liesma, 1988, 52 s.
Mašiotas, P. Dárek našim nejmenším a nejmilejším. Vilnius : Vyturys, 1989.
V kruhu krásy. Malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie. Praha : Bohemika, 1998.
Les duší. Antologie lotyšské poezie 19. a 20. století. Praha : Bohemika, 2001.

Knygų publikacijos

Parolek, R. Vilém Mrštík a ruská literatura. Praha : UK, 1964, 183 s.
Kolektiv. Slovník ruských spisovatelů od počátků ruské literatury do roku 1917. Praha : Lidové nakladatelství, 1972, 316 s.; 2. vyd. 357 s.
Kolektiv. Stručný nástin dějin národů SSSR. Praha : Ústřední dům armády, 1972, 282 s.
Parolek, R. – Honzík, J. Ruská klasická literatura (1789–1917). Praha, Svoboda 1977, 629 s.
Kolektiv. Slovník spisovatelů. Sovětský svaz. Praha : Odeon, 1977, 2. svazky, 639 a 627 s.
Parolek, R. – Židlický, V. Úvod do literatur národů SSSR. Praha : SPN, 1981, 162 s.
Parolek, R. Srovnávací dějiny baltických literatur. Praha : UK, 127 s. Přeloženy do chorvatštiny (Književnosti baltičkih naroda, 1975) a lotyštiny (Baltijas literatūras salīdzinoša apcere, 1985).
Kolektiv. Ruská literatura 19. století. Praha : FF UK, 1987, 204 s.
Kolektiv. Světová literatura III. Skripta. Praha : FF UK, 1986–87.
Parolek, R. – Laně, T. Nástin literatur Střední Asie a Sibiře. Praha : Melantrich, 1995, 98 s.
Parolek, R. Litevská literatura. Praha : Bohemika, 1996, 131 s.
Parolek, R. Lotyšská literatura. Praha : Bohemika, 2000, 190 s.
Parolek, R. Zlatý fond baltických literatur. Praha : FF UK a Bohemika, 2006.

Parengta pagal Prahos Karolio universiteto Filosofijos fakulteto interneto svetainės medžiagą http://www.ff.cuni.cz/2015/11/prof-parolek-slavi-vyznamne-zivotni-jubileum/

Nuotraukoje:

Tarptautinio PEN klubo Čekijos centras kartu su Čekijos-Latvijos klubu 2014 04 11 surengė susitikimą su prof. R. Paroleku jo atsiminimų knygos „Rūstus ir žavus dvidešimtasis amžius“ pasirodymo proga. Iš kairės – pokalbio moderatorė doc.Ing. Lidmila Němcová, prof. Radegastas Parolekas ir Latvijos ambasadorius Čekijoje Albertas Sarkanis. Foto: Dana Mojžíšová, www.pen.cz
KRUTE_I_KRASNE_DVACATE_STOLETI_TITULKA.indd
R. Paroleko knygos „Rūstus ir žavus dvidešimtasis amžius“ (Praha, Academia, 2013) viršelis

Rašyti komentarą