ALBERTAS GURSKAS: KUR TRYKŠTA KALIGRAFIJOS MENO VERSMĖS

lapkričio 18, 2021 Naujienos Komentarų nėra

2021 m. lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje vyko knygos „Albertas Gurskas. Kaligrafijos meno versmės: tekstai Lietuvai“ pristatymas. Knyga skirta Lietuvos šrifto ir kaligrafijos mokyklos patriarcho Alberto Gursko kūrybai. Profesorius A. Gurskas yra 80-metį švenčiančio lietuviško šrifto, lietuviškosios kaligrafijos mokyklos kūrėjas, herbų autorius. Pristatytame visuomenei leidinyje atskleidžiami jo ieškojimai ir naujausi atradimai kaligrafijos srityje, aptariami pagrindiniai menininko kūrybinės evoliucijos tarpsniai, juose išryškėję stilistiniai ir formalūs pokyčiai. Menininko kaligrafinis mąstymas išsiskiria subtiliu harmonijos jausmu ir meninės formos išbaigtumu, formalių struktūrų santykiais su meniškomis linijomis, ritmais, formomis ir erdviniu tikrovės suvokimu. Profesoriaus žodžiais,  „viso kaligrafijos meno pamatai – ritmas, proporcijos. Ritmo pajautimas kaligrafui ypač svarbus, nes raidžių ir dydžių derinimas, tarpai tarp raidžių svarbiau negu pati raidė. Kalbant apie šrifto meną, tarpai ir ritmas svarbesni negu pati forma arba yra lygiaverčiai. Manyčiau, mokyti šrifto negalima pradėti nuo raidžių. Rašyti raides moko jau mokykloje, bet vaikas turi kopijuoti, nors jo individualus požymis gali būti labai kitoniškas. Raidė gali būti siaura, aukšta, labai plati, gali būti linksma arba nuliūdusi. Be to, raidė taip pat, kaip žmogus, turi išorę ir vidų. O raidės vidus kartais daugiau reiškia negu išorė“. Renginyje dalyvavo knygos sudarytojai – akad. Antanas Andrijauskas, Daliutė Ivanauskaitė, dailininkai prof. Juozas Galkus, Bronius Leonavičius, kaligrafijos istorikė Inga Laužonytė ir kiti. Pokalbį moderavo dailininkas grafikas Bronius Leonavičius.

Knygos sutiktuvėse dalyvavo ir gausus Lietuvos ir Čekijos draugijos narių būrys. Prof. A. Gurskas yra  aktyvus draugijos senbuvis, nuveikęs jai daug svarbių darbų, keletą kadencijų vadovavęs draugijai. Įsimintiną vakarą kaligrafijos grandui buvo pasakyta daug gražių ir prasmingų palinkėjimų,  įteiktas didžiulis keramikos medalis. Profesorių sveikino jo buvę mokiniai, bendradarbiai, dailininkai, žmonės besidomintys kaligrafijos ir meninio žodžio simbioze. Naujų kūrybinių pasiekimų Kolegai taip pat  palinkėjo Lietuvos ir Čekijos draugija.

Knygą išleido Lietuvos nacionalinis muziejus.

A.V.V.

Sale_20211117_171046
Profesorius Albertas Gurskas (kairėje) ir akad. Antanas Andrijauskas

Sveik Gurska 20211117_173525
Profesorių A. Gurską sveikina LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas ir  nariai

Kalba Gurskas 20211117_175921
Apie kaligrafiją ir naująją knygą kalba profesorius A. Gurskas

Gursko kn 20211117_181852
Profesorius A. Gurskas tarp Lietuvos ir Čekijos draugijos narių

Dr nariai 20211117_171057
Lietuvos ir Čekijos draugijos nariai knygos sutiktuvėse

Rašyti komentarą