DRAUGIJOS METINIAME SUSIRINKIME – NAUJŲ VĖJŲ PAIEŠKOS

balandžio 30, 2024 Naujienos Komentarų nėra

2024 04 25  Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje įvyko Lietuvos ir Čekijos draugijos metinis susirinkimas. Draugijos pirmininkė Dalia Bukelevičiūtė apžvelgė 2023 metų draugijos veiklą, kuri daugiausia buvo orientuota į kultūrinius Lietuvos ir Čekijos ryšius. Čekų muzika, literatūra, dailė  ir kinas susilaukė daugiausia dėmesio, apie daugumą renginių reguliariai rašė ir mūsų svetainė. Surengtos turiningos išvykos į Rokiškį, Marijampolę ir Kauną, kuriose ieškota istorinių, ekonominių ir kultūrinių mūsų tautų ryšių ženklų. Jau gražia tradicija  tapo draugijos iniciatyva  rengiamas vargonų muzikos festivalis Rokiškyje čia dirbusio čekų muziko Rudolfo Lymano (Liemann) garbei. Kartu su Jonavos rajono savivaldybe draugija dalyvauja skiriant kasmetinę žurnalisto ir čekų literatūros vertėjo Prano Dovalgos literatūrinę premiją. Teigiamai įvertinta  draugijos interneto svetainė, nuolat informuojanti apie svarbiausius draugijos gyvenimo įvykius. Ataskaitoje ir diskusijoje tartasi, kaip pažymėti Lietuvos ir Čekijos draugijos 30-metį, kokias veiklas plėtoti šiemet. Finansinės veiklos ataskaitą pateikė draugijos revizorius Juozas Jarmala. Abiem ataskaitoms pritarta. Draugijos pirmininke naujai kadencijai perrinkta Dalia Bukelevičiūtė.

2024 04 25 susir Bukel ir dar keli
Iš kairės į dešinę: Lietuvos ir Čekijos draugijos nariai Gražina Rėgalienė, Vytautas A. Gocentas, Dalia Bukelevičiūtė ir Vytenis Bukota
2024 04 25 Bukel. - Sigitai
Draugijos pirmininkė D. Bukelevičiūtė sveikina kolegę Sigitą Švedienę (pirma iš dešinės). Antras iš kairės – ilgametis draugijos revizorius Juozas Jarmala, trečias – buvęs  pirmininkas Algirdas Vaclovas Valiulis

2024 04 25 susir su Ged
Diskutuoja draugijos nariai (iš kairės) Gytis Juška, S. Švedienė,  buvę pirmininkai Albertas Gurskas ir Gediminas Kviklys

2024 04 25 susirinkimas bendras
Grupė Lietuvos ir Čekijos draugijos narių po metinio susirinkimo, 2024 04 25

Rašyti komentarą