GAIVI POPIETĖ PO VYNUOGĖMIS: APIE ČEKIJĄ, ISTORIJĄ IR ATEITĮ

birželio 23, 2024 Naujienos Komentarų nėra

2024 06 18 pavakarę Lietuvos ir Čekijos draugijos senbuvio Gedimino Kviklio pakviesti susirinkome jaukiame kiemelyje po vynuogėmis. Toliau diskutavome aktualiomis draugijai temomis, liestomis neseniai įvykusiame ataskaitiniame susirinkime. Tada Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos auditorijoje teko spaustis į užsakytą laiką ir reglamentą, o čia, neformalioje aplinkoje, galėjome argumentuoti, ginčytis ir pasvajoti apie ateities darbus neribojami jokių trikdžių, net ir karšti birželio vidurio saulutės spinduliai slopo žalioje vynuogių lapijoje, nokindami ir Gedimino uogas, ir mūsų mintis.

Be abejo, viena rimčiausių pokalbio temų buvo Lietuvos ir Čekijos dabartiniai santykiai, bendri mūsų šalių rūpesčiai. Geopolitinės aplinkybės skatina orientuotis į karinio bendradarbiavimo stiprinimą, Čekijos karių dalyvavimą NATO priešakinių pajėgų kovinėje grupėje Lietuvoje. Kaip sakė po susitikimo Čekijos Respublikos ambasadoje draugijos pirmininkė docentė dr. Dalia Bukelevičiūtė, šiems tikslams didelį dėmesį skiria naujasis šalies ambasadorius Lietuvoje Alešas Opata (Aleš Opata). Atidžiai stebime, kaip Čekijos prezidentas ir vyriausybė vertina karo Ukrainoje eigą, telkia šiai šaliai reikalingą politinę, ekonominę ir karinę paramą. Kartais reikšmingi Čekijos žingsniai ir pareiškimai praslysta nepastebėti pro didžiųjų Lietuvos informacijos kanalų akis ir ausis, todėl Lietuvos ir Čekijos draugijos nariai, mokantys ar nors šiek tiek suprantantys čekiškai, skatintini dažniau žvilgtelėti į čekiškus portalus. Pasak čekų žiniasklaidos, dabar kas savaitę į Čekiją atvyksta apie 1500 karo pabėgėlių, nuo Rusijos invazijos pradžios čia jų buvo apie 600 tūkst., šiuo metu belikę beveik 350 tūkst. Kokie čia vyksta procesai, ko galime pasimokyti ir mes?

Prisiminta draugijos leidybinė veikla, kadaise buvusi viena svarbiausių darbo sričių, turėjusių paskatinti draugijos narius ir apskritai visuomenę daugiau domėtis Lietuvos ir Čekijos ryšių problematika. Pirmasis draugijos žurnalo „Čekija-Lietuva“ numeris išėjo 1994 m. 3000 egz. tiražu (vyr. redaktorius Romanas Miliauskas, dailininkas Albertas Gurskas, maketavo Tomas Rastenis). Žurnalas buvo leidžiamas iki 2013 m. Kaip žinoma, 2002 m. atsirado dar vienas leidinys – „Lietuva ir Čekija“, kurį redaguoja ir savo lėšomis leidžia draugijos narys Petras Algis Mikša. Išaugus leidybos kaštams, kritus spausdintos periodikos paklausai, abiejų žurnalų leidyba nutrūko. Negalėjusiam dalyvauti susitikime P.A. Mikšai ir jo žmonai draugijos nariai palinkėjo sėkmės ir sveikatos. Nuo 2014 m. veikia Lietuvos ir Čekijos draugijos interneto svetainė www.cekijosdraugija.lt. Ką daryti, kad informacija apie draugiją išliktų ilgiau, net nustojus veikti svetainei, būtų pasiekiama ir tiems, kurie neturi interneto, svarstė draugijos narys Vytautas Albertas Gocentas. Jis siūlė atnaujinti spausdinto leidinio tradiciją, galbūt interneto svetainėje skelbtos informacijos pagrindu. O gal yra kitų išeičių, kai spausdintas žodis taip išbrango, kai nebeliko nei pirkėjų, nei prenumeratorių? O ir autorių vis sunkiau surasti, prikalbinti, sulaukti iš jų žadėtų rašinių.
Po vynuogėmis susitiko profesionalai, stovėję prie ne vieno žurnalo ar meno albumo ištakų. Trečiojoje nuotraukoje, pradedant iš kairės – grafikas, fotomenininkas ir leidėjas Rimantas Dichavičius, kaligrafijos maestro, Vilniaus dailės akademijos profesorius Albertas Gurskas, bibliotekininkas, dailininkas, lietuvninkų visuomenės veikėjas Vytautas Albertas Gocentas. Tad koks bus šio pasiūlymo likimas, dar svarstytina.

Turėjo apie ką pasikalbėti ir medikų būrelis, visada buvęs aktyvus Lietuvos ir Čekijos draugijos sparnas, kurį vienijo studijos ir stažuotės Čekoslovakijoje ir vėliau Čekijoje, bendri mokslo ir praktinės veiklos interesai, medicinos istorijos, jos pasiekimų ir sveiko gyvenimo būdo sklaida. Į vasaros susitikimą atvyko draugijos senbuviai garsus kraujagyslių chirurgas, hab. biomedicinos mokslų daktaras profesorius Vytautas Jonas Triponis, docentės, medicinos mokslų daktarės Vitalija Janina Miežutavičiūtė ir Gražina Rėgalienė. Simboliška, kad greta kitų temų jie prisiminė studijų metus Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, bendravimą su ilgamečiu šio fakulteto Higienos katedos vedėju, medicinos mokslų daktaru Vladu Kvikliu. Susitikimo šeimininkas Gediminas Kviklys susirinkusiems parodė neseniai atrastą įrėmintą po grafikos darbu retą 1929 m. studentų medikų korporacijos „Fraternitas Lituanica“ nuotrauką, kurioje užfiksuotas ir jo būsimasis tėvelis V. Kviklys, Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto studentas. Tai iš tiesų istorinė relikvija, liudijanti apie kartų ryšį, jų pasišventimą Lietuvai ir savo profesijos misijai. Nuoširdžiai dėkojame kolegai Gediminui už galimybę prisiliesti prie tautos istorijos, už puikią idėją susitikti ir svetingumą!

Šį Lietuvos ir Čekijos draugijos susiėjimą teskyrė kelios dienos nuo Rasų ir Joninių šventės. Palinkėkime Jonams ir Janinoms bei mums visiems bendravimo džiaugsmo ir puikios vasaros.

Romanas MILIAUSKAS

20240616 antra is galo

20240618 bendra is galo

20240618 Dich, Gurskas, Goc

20240618_damos

 

20240618_trys pirm

20240618_Valiulio foto

20240618 bendras su Gursku

Rašyti komentarą