IN MEMORIAM DALIA TRIPONIENĖ

lapkričio 15, 2021 Naujienos Komentarų nėra

2021 m. lapkričio 13 dieną netekome ilgametės Lietuvos ir Čekijos draugijos narės, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentės Dalios Triponienės, Lietuvos mokslo premijos laureatės, patyrusios gydytojos, mokslininkės ir dėstytojos, aktyvios daugybės draugijos renginių dalyvės, organizatorės. Netrukus jai būtų suėję 83-eji.

Dalia Čepaitė – Triponienė gimė 1938 m. lapkričio 21 d. Marijampolėje, tarnautojų šeimoje, nuo 1939 m. gyveno Vilniuje. 1957–1963 m. Vilniaus universitete studijavo mediciną. Dirbo chirurge, kraujo perpylimo skyriaus vedėja, vėliau Vilniaus universitete.

Doc. D. Triponienė buvo kupina entuziazmo, idėjų ir kūrybiškumo pedagogė – 45 metus Vilniaus universitete Medicinos fakultete dėsčiusi bendrosios chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir angiologijos kursą studentams ir kvalifikaciją keliantiems gydytojams, vadovavusi studentų moksliniams darbams ir uždegusi daugelį jų pasirinkti kraujagyslių chirurgo profesiją. Išspausdino daugiau nei 230 straipsnių, buvo 15 mokomųjų knygų autorė ir bendraautorė, žurnalo ,,Medicinos teorija ir praktika” redaktoriaus pavaduotoja.

Dr. Dalia Triponienė buvo viena iš moderniosios kraujagyslių chirurgijos pradininkų, įnešusių nemažą indėlį į šios mokslo šakos plėtrą Lietuvoje, ji daug nusipelnė Vilniaus medicinos istorijai, puoselėdama geriausias Vilniaus medicinos draugijos tradicijas. 2012 m. ji buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, – rašoma VU Medicinos fakulteto pranešime.

Į atsikūrusią tuometinę Lietuvos-Čekijos ir Slovakijos draugiją Dalia atėjo viena pirmųjų. Ją sutikdavome daugelyje draugijos renginių, aktyviai remiančią draugijos pastangas plėtoti abiejų šalių akademinius ir kultūrinius ryšius, stiprinti mūsų tautų tarpusavio pažinimą ir supratimą. Tikriausiai Dalios domėjimąsi mums artima šalimi paskatino jos profesiniai kontaktai su kolegomis čekais, mokslinės komandiruotės į tuometinę Čekoslovakiją ir vėliau į Čekiją. Draugijos žurnale „Čekija – Lietuva“ ji yra pasidalijusi epizodais iš pirmųjų kelionių į Prahą ir kitas vietas. 1978 metų birželį-liepą turėjo vykti pasaulinis angiologijos kongresas socialistinėje Čekoslovakijoje – retas įvykis Rytų Europos šalyse. Karštas noras ir profesinis smalsumas nugali – paruoštos pranešimo tezės, jau esi programoje, tačiau atsitrenki į tų laikų problemas – kaip gauti leidimą kelionei į užsienį, kaip nuvykti, prasimanyti pinigų, kad jų užtektų ne tik dalyvio mokesčiui? Štai tada ir pamatai, kokie yra tie čekai – draugai parūpina Kajetankos studentų bendrabutį, o ten pristigus vandens, gretimos kirpyklos moterys, išgirdusios, kad reikia eiti į kongreso tribūną, sušukuoja nemokamai, o jame – pasaulio mokslininkų dėmesys, nauji kontaktai ir pasiūlymai…

Dalios mums labai truks – ją galėjai matyti kone kiekviename čekų muzikos koncerte, dailės parodoje, proginiame susibūrime ar kasdienybėje – visada trykštančią optimizmu, gyvenimo džiaugsmu, dvasios jautrumu ir gerumu. Tokia ji išliks ir mūsų atmintyje. Reiškiame giliausią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

LIETUVOS IR ČEKIJOS DRAUGIJA

Triponiene

Rašyti komentarą