PAMINĖJOME MONSINJORO KAZIMIERO VASILIAUSKO 100-METĮ

balandžio 25, 2022 Naujienos Komentarų nėra

2022 m. balandžio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje paminėtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-metis. Į renginį susirinko gausus būrys monsinjorą K. Vasiliauską pažinojusių, su juo bendravusių ar kokiu nors aspektu jo veiklos pasiektų ar paveiktų žmonių. Apie monsinjoro gyvenimą, veiklą, jo pasišventimą žmogui kalbėjo akad. Viktorija Daujotytė-Pakerienė, kunigas Ričardas Doveika, filosofas dr. Povilas Aleksandravičius. Buvo rodomas režisieriaus Audriaus Juzėno dokumentinis filmas „Tėve mūsų“, kurio kadrai nukėlė į 1991 m. vykusią monsinjoro kelionę į jo tremties vietas Komijoje. Siužetuose buvo matyti skurdžių gyvenviečių vaizdai, monsinjoro aplankyti tremtinių palaidojimai ir kapinės, susitikimai su vietinių bendruomenių žmonėmis. Renginyje koncertavo operos solistai Irena Milkevičiūtė ir Vladimiras Prudnikovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai solistai Giedrius Gečys ir Regimantas Gabšys. Labai maloniai nuskambėjo violončelininko Glebo Pyšniako ir smuikininkės Dalios Dėdinskaitės dueto atlikti kūriniai, Vilniaus kultūros centro moterų choro „Liepos“ (vad. Audronė Steponavičiūtė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė) dainos. Atlikėjams akompanavo koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė, renginį moderavo LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė. Renginyje dalyvavo J. E. arkivyskupas Gintaras Grušas.

Galima pasidžiaugti, kad vakare dalyvavo net septyni Lietuvos ir Čekijos draugijos nariai – Gražina Rėgalienė, Janina Balsienė, Sigita Švedienė, Vitalija Miežutavičiūtė, Gediminas Kviklys, Albertas Gurskas ir Algirdas Valiulis. Prisiminėme kilnią monsinjoro K. Vasiliausko asmenybę, klausėmės puikaus koncerto, galėjome betarpiškai pabendrauti.

Nuotraukose – Lietuvos ir Čekijos draugijos nariai monsinjoro K. Vasiliausko  100-mečio minėjime

3Vasiliauskui 100_2022

20220421_Vasil2

20220421_Vasiliausko min

Rašyti komentarą