SU KOVO 11-ĄJA, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

„Pasaulyje šiandien dar daug tautų tebevargsta kovoje už laisvę. Mums tai jau praeitis. Tad mokėkime džiaugtis mažais ir dideliais pasiekimais, mylėkime, gerbkime ir didžiuokimės savo šalimi – savo Lietuva. Esame visi skirtingi, visi kitaip matome tuos pačius dalykus, tad dažnai tarp savęs pastatome sienas. Valstybės gimtadienio proga linkime gražiai sugyventi, statyti tarpusavio tiltus, o ne sienas, girdėti kitus žmones, priimti artimą ne kaip pavojų, o kaip turtą“, – sakoma Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininko prof.  Algirdo Vaclovo Valiulio sveikinime Čekijos bičiuliams Lietuvos Respublikos Seime, susibūrusiems į tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika grupę.  Šventės proga palinkėkime vieni kitiems Tėvynės meilės ir pagarbos jai, sveikatos ir ištvermės!

Šventės išvakarėse Lietuvos ir Čekijos draugiją pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika ir Slovakijos Respublika grupės pirmininko pavaduotojas Edmundas Pupinis:

puppinio sv

Rašyti komentarą