IŠLEISTI VOKAS IR ATVIRUKAS PRANO DOVALGOS JUBILIEJUI

spalio 6, 2021 Naujienos Komentarų nėra

Šių metų spalio 2 d. suėjo 110 metų, kai gimė čekų literatūros vertėjas į lietuvių kalbą, žurnalistas tarptautininkas, kovotojas dėl Čekoslovakijos laisvės ir nepriklausomybės Pranas Dovalga. Šiai sukakčiai priminti Lietuvos ir Čekijos draugijos nario, žurnalo „Lietuva ir Čekija“ redaktoriaus bei leidėjo Petro Algio Mikšos rūpesčiu išleisti specialus vokas ir atvirukas. Juose panaudotos P. Dovalgos (1911-1941) nuotraukos iš Vytauto Davalgos ir Martynaičių šeimų archyvo bei Gedimino Zemlicko fotografija, daryta atidengiant atminimo akmenį Pabartonyse Jonavos rajone. Voko ir atviruko dailininkas Jokūbas Zovė.
– Draugija aktyviai dalyvavo iškeliant šios Asmenybės svarbą mūsų kultūros, raštijos, žurnalistikos istorijai, – rašo P.A. Mikša. – Jo vardas, veikla įrašytini į ugdymo programas, taigi ir į mokyklinius vadovėlius.
P. A. Mikša – ilgametis Prano Dovalgos gyvenimo ir kūrybinio palikimo tyrinėtojas, paskelbęs nemažai publikacijų šia tema. Už jas 2018 m. P.A. Mikšai įteikta Jonavos rajono savivaldybės įsteigta Prano Dovalgos premija. Rūpindamasis, kad P. Dovalgos gyvenimo kelias ir darbai būtų plačiau žinomi, šią vasarą jis nusiuntė leidinių „Lietuva ir Čekija“  dešimčiai svarbiausių Čekijos ir Slovakijos muziejų bei archyvų. Iš Prahos literatūros muziejaus atėjo maloni jo direktoriaus padėka už lietuvių ir čekų ryšių viešinimą ir žinia, kad leidiniai perduoti muziejaus bibliotekai. Tikėkimės, kad susidomėjimas iškiliu Lietuvos sūnumi augs abiejose šalyse.

Screenshot 2021-10-06 at 19.21.39
Voko fragmentas. Dail. Jokūbas Zovė

IMG_20211007_atvirukas hor
Atvirukas P. Dovalgos gimimo 110-osioms metinėms. Dail. Jokūbas Zovė

Rašyti komentarą