APDOVANOTAS LIETUVOS IR ČEKIJOS KALBININKAS ILJA LEMEŠKINAS

2023 m. vasario 28 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įteikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą. LMA prezidentas prof. habil. dr. Jūras Banys, sveikindamas susirinkusiuosius, pabrėžė, kad kalba yra vienas svarbiausių mūsų tautos tapatybę kuriančių elementų. Lietuvos mokslų akademijos, kaip ekspertinės institucijos vienas svarbiausių uždavinių – lietuvių kalbos išsaugojimas. Todėl šių apdovanojimų organizatoriai visada bus laukiami. Karas Ukrainoje liudija, kad tokioje kovoje naudojami ne tik įprastiniai ginklai. Rusija mėgina „smaugti“ ukrainiečių kalbą.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Violeta Meiliūnaitė priminė, kad šie apdovanojimai skiriami jau devintą kartą. Skulptūrėlėmis „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) apdovanojami asmenys už terminijos kūrimą, visuomenės kalbinį švietimą ir kitus reikšmingus pasiekimus. Ji taip pat pasveikino į ceremoniją atvykusius Čekijos Respublikos ambasadorių Vítą Korseltą, LR Seimo narius Vytautą Juozapaitį, Artūrą Žukauską, Paulių Saudargą.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas dr. P. Saudargas pasveikino susirinkusiuosius komisijos vardu ir pasidomėjo, kodėl šie apdovanojimai pavadinti „Sraigėmis“. Jo manymu, kadangi pasaulis spartėja, visuomenei ima trūkti akademinio nuoseklumo, pastovumo. Į tai atsižvelgiant, matyt, ir skiriamos „Sraigės“. Jis padėkojo už progą susiburti lietuvių kalbos puoselėtojams.

Šiemet tradicinėmis skulptūrėlėmis „Sraigė“  ir diplomais apdovanoti du laureatai – Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas ir Gamtos tyrimų centro mokslininkas doc. dr. Zigmantas Gudžinskas. Čekijos ir Lietuvos kalbininkas I.Lemeškinas įvertintas už kalbinių renginių visuomenei organizavimą ir šviečiamąją veiklą, lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Mokslininko veiklos sritys – baltistika, slavistika, lingvistikos istorija, LDK raštija ir literatūra, rašytiniai prūsų kalbos paminklai, leksikografija, lingvofolkloristika, baltų ir slavų kalbų santykiai. Jis daugelio mokslinių straipsnių autorius, aktyvus paskaitininkas. Iš gausybės jo skaitytų pranešimų – net 27 lietuvių kalba.

Atsiimdamas apdovanojimą, mokslininkas sakė esantis dėkingas pirmiausia savo lietuvių kalbos mokytojams – VU Lituanistinių studijų katedros lektorei Joanai Pribušauskaitei ir kitiems. Taip pat „Sraige“ norėtų pasidalinti su 2020 m. lietuvių kalba išleistos savo knygos „Pranciškaus Skorinos portretas“ vertėja Irena Miškiniene bei kalbos redaktore Rosita Rastauskiene, kitais brangiais žmonėmis, bičiuliais, kurie per laiką tapo kaip giminės. Laureatas akcentavo P. Skorinos indėlį į bendrinę lietuvių kalbą, nes, atsiradus spausdintam žodžiui, prasidėjo kalbos norminimas.

Screenshot 2023-03-01 at 20.38.56

dr-ilja-lemeskinas 2-63ff0fdc637a8

Lietuvos ir Čekijos kalbininkas doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas su įteikta „Sraigės“ statulėle, 2023 m. vasario 28 d.

Virginijos Valuckienės ir Alvydo Umbraso nuotraukos. Parengta pagal lma.lt ir 15min.lt

 

 

Rašyti komentarą